Het luisteren naar muziek

Evocatieve muziek fungeert niet als achtergrondmuziek. Integendeel de muziek is juist nadrukkelijk aanwezig. Hierdoor komt het rechtstreeks bij ons binnen. Niet alleen door onze oren, want ons hele lichaam is eigenlijk één groot oor. Van de luisteraar wordt verwacht dat hij zich open kan stellen voor de muziek en zich over kan geven aan het proces wat dit teweegbrengt. Het is nodig om op een andere manier naar deze muziek te luisteren zoals men dit gewoonlijk doet. Het is namelijk mogelijk op een zodanige manier te luisteren, dat het lichaam in staat is de muziek als een aanraking te ervaren. Hierbij wordt het lichaam overal aangeraakt, gestreeld en geprikkeld. Het kan een aangename ervaring zijn hoe de muziek om je heen dwarrelt, je lichaam binnen gaat en er weer uitkomt. Terwijl je gevoeligheid meer en meer toeneemt ga je steeds beter op de muziek reageren. Totdat de muziek je helemaal meesleept en je totaal opgaat in de gewaarwording van de muziek. Hierdoor kun je spontaan op de muziek reageren door bewegingen te maken zoals die opkomen en emoties en gevoelens de vrije loop geven.