Nuttige tips

Iets over de weergave van de muziek. De kwaliteit van de weergave moet optimaal zijn. Het volume moet zodanig zijn dat de muziek een meeslepend karakter krijgt. Het effect van muziek hangt sterk van het volume af. Volume is een dynamisch deel van het geheel, het laat zich door toe-en afnemen, door hoogte-en dieptepunten karakteriseren. Bij onderzoek is vastgesteld dat vrolijke muziek bij toenemend volume nog vrolijker wordt, dus als het ware de emotie versterkt. Ook droevige muziek wordt bij toename van het volume nog droeviger. Bij vrolijke of stimulerende muziek merken we vaak een hogere en snellere verandering op, dan bij rustige of droevige muziek. Over het algemeen is het beter om muziek te kiezen die overeenkomt met de huidige stemming, in plaats van de stemming die men wenst te verwerven. Maar het is ook mogelijk te kiezen voor muziek die tegengesteld is aan de huidige stemming. Vrolijke muziek kan bijvoorbeeld veel boosheid oproepen. De kracht van de muziek moet men echter niet onderschatten. Want als het op onjuiste wijze wordt gebruikt kan het iemand ook veel schade berokkenen. Zoals men een wijnglas kan doen klinken, kan het ook breken als de trilling te sterk is.