Wat is evocatieve muziek?

Het woord evocatief betekent letterlijk, gevoelens oproepend. Evocatieve muziek is dus muziek die iets oproept. Het is muziek die specifieke gevoelens en stemmingen teweeg kan brengen, ze kan iets in beweging zetten, ontroeren of juist tot rust en inkeer brengen. Om dit teweeg te brengen wordt gebruik gemaakt van verschillende etnische, klassieke en verfijnde vormen van elektronische muziek. Veelal is dit vrij onbekende muziek. Want wanneer we muziek goed kennen gaat ons verstand er onmiddellijk mee aan de haal. We maken er dan meteen een eigen verhaal van. Dat is op zich niet zo erg, maar muziek heeft het meeste invloed op het psychische onderbewuste en niet op het oppervlakte-bewustzijn. De meeste moderne westerse muziek is vaak bekend. Bovendien wordt het westerse genre op een dusdanige wijze gestemd en gekanaliseerd dat de scherpe kantjes er af zijn. Maar juist die onregelmatigheden, ook wel innerlijke octaven genoemd, geven ruimte voor beweging. Ze prikkelen tot verhoogde spanning of prikken de spanning juist door. Vandaar dat over het algemeen een keuze wordt gemaakt uit verschillende, dikwijls onbekende etnische, klassieke en subtiele vormen van elektronische muziek.