Wat is muziek?

Muziek bestaat uit geluidstrillingen met een zekere energetische waarde. Alle energie, dus ook geluidsenergie is neutraal, dat wil zeggen dat de kracht en de effectiviteit afhankelijk is van haar vorm. Ons denken geeft er echter de begrippen mooi, aangenaam of irritant aan, en dat is strikt persoonlijk.Ons lichaam heeft echter geen voor-of afkeur, het is gewoon een klankbord, dat afhankelijk is van klanken, waarbij volume, toonhoogte en resonantie een belangrijke rol spelen. Het heeft het vermogen om de logische en analystische filters van het verstand te omzeilen. Hierdoor kan muziek rechtstreeks contact maken met intense gevoelens die diep in het onderbewuste liggen. Muziek kan als het ware fungeren als een wachtwoord voor onbewuste moeilijk toegankelijke bestanden.Deze bestanden zijn met ons verstand niet te openen.Maar met muziek kunnen deze zo zorgvuldig opgeborgen bestanden, weer toegankelijk worden gemaakt.Muziek is de sleutel omdat het verstand er geen vat op heeft.Het is ongrijpbaar en veranderlijk, ze heeft een dimensie die bij het verstand ontbreekt