De geschiedenis van muziek

Het gebruik van muziek bij heling van lichaam en geest is al zeer oud. Het is bekend dat de oude Grieken en Egyptenaren al muziek gebruikten ter bestrijding van stress, angstgevoelens en nervositeit. Ook de hedendaagse psychotherapie brengt muziek en geestelijk welzijn met elkaar in verband. Veel onderzoekers zoals Harner en Grof hebben in het verleden gebruik gemaakt van LSD als middel voor therapeutische doeleinden. Toen LSD verboden werd begonnen zij naar andere manieren te zoeken. Ze waren dan ook zeer verrast toen ze ontdekten dat zulke eenvoudige methoden als muziek en een gewijzigd ademhalingsritme dezelfde effecten hadden als LSD. In de jaren zeventig ging Helen Bonny visualisaties gebruiken tijdens het luisteren naar muziek in een lichte trance als hulpmiddel voor zelfonderzoek bij lichaamsgerichte psychotherapie. Zij ontdekte dat het luisteren naar muziek in een ontspannen en meditatieve toestand aanleiding gaf tot krachtige psychische ervaringen. Ook nam ze waar dat bij het aandachtig luisteren naar zo'n eenvoudig middel als muziek het onderbewuste zich opende. Deze bevindingen, maar vooral ook eigen ervaringen hebben mij er van overtuigd dat deze teweeggebrachte bewustzijnsniveau's absoluut niet ongewoon zijn. Zij vertegenwoordigen de fundamentele, vitale aspecten van het menselijk bewustzijn. Anders zouden ze niet op zo eenvoudige wijze door vrijwel iedereen kunnen worden ervaren.